Protezy akrylowe osiadające

Do wykonania protez osiadających, tak całkowitych jak i częściowych, stosuję polimedy polimeryzujące na gorąco oraz wybrane przez lekarza sztuczne zęby dowolnego producenta.

Protezy akrylanowe z zatrzaskami (overdentures)

W protezach wykonanych tą techniką używam dowolnych zatrzasków lub lokatorów wskazanych przez lekarza. Elementy lane do protez akrylowych: klamry, ciernie, łuki podjęzykowe, płyty podniebienne. Wszystkie stopy dentystyczne nieszlachetne, których używam pozbawione są niklu.

Protezy szkieletowe

Do wykonania protez szkieletowych stosuję wyłącznie stopy nie zawierające niklu.

Protezy szkieletowe z zamkami, zasuwami

Jako elementy mikro-retencyjne do prac kombinowanych stosuję produkty Bredent lub inne wskazane przez lekarza.

Korony teleskopowe

- korona pierwotna ze stopu nieszlachetnego bez niklu + korona wtórna ze stopu nieszlachetnego bez niklu

- korona pierwotna ze stopu szlachetnego + korona wtórna ze stopu szlachetnego

- korona pierwotna ze stopu nie szlachetnego + korona wtórna wykonana w technice preferowanej przez lekarza


Wszystkie korony wtórne są licowane wysokiej jakości kompozytem mikrocząsteczkowym.


Wkłady koronowo - korzeniowe jednoelementowe lub dzielone

Do wykonania wkładów stosuję stopy metali nie zawierające niklu.

Wkłady koronowe - inlay, onlay, overlay metalowe

Do wykonania wkładów stosuję stopy metali nie zawierające niklu lub dowolny stop szlachetny.

Wkłady koronowe - inlay, onlay, overlay kompozytowe

Kompozyt umożliwia wykonanie każdego wkładu lub nakładu koronowego, również endokoron.

Korona lana metalowa

Do wykonania korony lanej metalowej stosuję stopy metali nie zawierające niklu lub dowolny stop szlachetny.

Korony kompozytowe

Kompozyt może być wykorzystany do licowania metalowej podbudowy włącznie z powierzchnią żującą oraz do wykonania korony całkowicie kompozytowej (bez metalowej struktury) tak w odzinku przednim, jak i bocznym (minimalna grubość korony 0,8 - wymagana jest również preparacja stopnia). Umożliwia wykonanie małych mostów, tak klasycznych, jak i klejonych adhezyjnie. Mosty takie nie posiadają struktury metalowej, zamiast której stosuje się wzmocnienia z włókien.

Korona metalowa licowana porcelaną

Jako stop pod porcelanę używam materiałów nie zawierających niklu. Dodatkowo, jako pierwszą warstwę spiekaną z metalową podbudową, stosuję łącznik Cream Bond produkowany przez Bredent, co sprawia, że metalowa struktura jest lepiej maskowana a ceramika łączy się z nią jeszcze stabilniej.

Korona licowana z porcelanowym obrzeżem (warunek: ząb oszlifowany ze stopniem pod, do lub naddziąsłowym)

Stopień ceramiczny wykonany w odcinku licowym lub na całym obwodzie znacznie podnosi efekt estetyczny w newralgicznym obszarze szyjki zęba.

Porcelana na tlenku cyrkonu

Podbudowa dostępna w 16 kolorach Vita bez ograniczeń w rozpiętości (możliwe jest wykonanie 16 punktowych uzupełnień bez konieczności dzielenia)

Korona licowana porcelaną na implancie

Korona osadzona w łączniku protetycznym implantu może być wykonana w dowolnej z wymienionych w zakładce "KORONY" technice.

Frezowanie łącznika protetycznego standartowego

Kształt i długość łącznika protetycznego może być dowolnie skorygowana.

Wykonanie indywidualnego łącznika protetycznego

Jeżeli nie istnieje możliwość zastosowania łącznika standartowego można wykonać łącznik indywidualny również z tlenku cyrkonu.

Aparaty ortodontyczne

- Utrzymywacz przestrzeni

- Aparat retencyjny

- Płytka Schwartza

- Aparat Metzeldera

- Aparat Klammta

- Aparat blokowy

- Korona tymczasowa - akrylowa

- Naprawa protez

- Podścielenie protez

Do wykonania wszystkich aparatów ortodontycznych stosuję śruby, druty oraz polimer, produkowane przez Dentarum.

Szyna wybielająca, szyna relaksacyjna

Są to szyny wykonane w technice tłoczenia wgłębnego.